استخر پر از ماهی های طلایی بسیار زیبا

191

ماهی KOI بسیار رنگارنگ و زیبا هستند ، همچنین بسیار زیبا و دوستانه هستند ، بنابراین همه آنها را دوست دارند. ماهی KOI به سرعت در حال رشد است و اکنون بسیار بزرگ هستند. هرچه بزرگتر باشند ، زیباتر هستند.

ویدیوبانک 11 هزار دنبال کننده
pixel