مصاحبه مردمی فستیوال موسیقی معاصر

480

فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران (TCMF ) یک رویداد فرهنگی و هنری مستقل و خصوصی است که به عنوان اولین فستیوال ملی و بین المللی در حوزه موسیقی معاصر، با حمایت و همکاری نهادها و انجمن های فرهنگی و هنری بصورت سالانه برگزار می شود.

پیاده
پیاده 31 دنبال کننده