بهترین جراحی بینی

1,772

در این ویدئو مصاحبه ای با یکی از متقاضیان جراحی زیبایی بینی در مرکز مشاوره زیبایی طراح طب را مشاهده می کنید که این جراحی بر اساس طراحی سه بعدی و با استفاده از قالب های کنترلی انجام شده است.