مقطعی طوفانی و غیر قابل وصف از استاد عبدالباسط

1,129
S313 19 دنبال‌ کننده
1,129 بازدید

مقطعی معروف و پرنفس و آرامبخش و طوفانی و فوق الوصف و فوق شاهکار از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در سوریه با تکرار بسیار زیبا و تحریر آمیز جمله (وَ قالَت هَیتَ لَکَ) با چهار روایت مختلف

S313 19 دنبال کننده
pixel