رونمایی آلبوم "شهر آرمانی" در شهر کتاب الف

269

گزارش تصویری کامل از این روز فوق العاده. از دست ندید.