تیتر یک روزنامه صبح نو 28 مهر 1397

153
«صبح نو» از کارنامه 13ساله شیخ الوزرا در وزارت نفت گزارش می دهد سیاست های کهنه «ژنرال» ژنرال دولت یازدهم و وزیر برند دولت دوازدهم است، در کابینه های مختلف حضور داشته و کار با همه رییس جمهورهای بعد از انقلاب را تجربه کرده البته به جز آقایان ابوالحسن بنی صدر و محمود احمدی نژاد! صحبت از آقای بیژن نامدار زنگنه است، کسی که از او در محافل سیاسی به عنوان مردی برای تمامی فصول یاد می کنند!
pixel