مسابقه ضد گلوله | قسمت 3

4,093

ضدگلوله، تجربه واقعی عملیات جنگی است با استفاده از سلاح های لیزری که همه افراد عادی می توانند در این مستند مسابقه پرهیجان شرکت کنند.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده