اشتغال آسیب دیدگان

165
مستند توانمندسازی شغلی برای بهبودیافتگان کاری از موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور با همکاری خبرگزاری فارس و مرکز حامیان بانوان کوثر شهریار
pixel