آموزش زبان برنامه نویسی Html-Css

398
ایجاد وب سایت های که منطبق براستاندارها و دارای دیدگاه خوبی است توسط استانداردهای وب تعیین شده توصیه می شود. یادگیری این دوره پایه و اساس طراحی سایت است و در این مسیر به صورت پروژه محور به یادگیری Html-Css می پردازیم و با تمرینات متوالی اموزش خود را پیش می گیریم. یادگیری Html و Css مستقل از یکدیگر هستند ولی باید در مسیر ما همراه هم باشند. www.nikzee.com
نیکزی 33 دنبال کننده
pixel