سینمای اجتماعی - خاک آشنا

965

«خاک آشنا» چهارمین فیلم بهمن فرمان آرا در بعد از انقلاب است که در سال 1386 تولید شد وتا سال 1388 توقیف بود . نامدار(رضا کیانیان) هنرمندی است که به روستای زادگاهش در کردستان کوچ کرده و در تنهایی به نقاشی مشغول بود . . خواهرزاده او بابک (بابک حمیدیان) که در خانواده ای از هم گسیخته و لا ابالی پرورش یافته ، چند روزی است که با او زندگی می کند . . .