نماهنگ ۱۳۴۱ - حمید صفت(شاه کش)

419
یا امیرالمؤمنین(ع) 1.9 هزار دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel