دو راهی "مهاجرت" و "استقامت در مقابل تحریم های داخلی"

33

مستند "مخترع آهنی" اثر #محمدجواد_رئیسی ؛ روایتی پیرامون مشکلات شرکت های دانش بنیان در کشور

اومافیلم
اومافیلم 8 دنبال کننده