گزیده سخنان هجدهمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

412

با دلایل علمی، طرح توسعه ی باغات در اراضی شیب دار متوقف شد.

pixel