داستان شفا گرفتن یک مرد کر و لال از زبان حاج آقا دانشمند در حرم امام رضا (ع)

1,937