طبیعت گردی

87
عنوان داستان طبیعت گردی است. این داستان تلفیقی از درسهای فارسی پایه سوم،ریاضی (مبحث تقارن ) و هنر می باشد . دانش آموزان بر اساس موضوع داستان نقاشیهای با محوریت تقارن بر روی کاغذ شطرنجی انجام دادند.
pixel