بازدید تولیت حرم حضرت زینب (س) از بیمارستان رضوی

389

بازدید تولیت حرم حضرت زینب (س) از بیمارستان رضوی - تهیه شده در روابط عمومی و امور فرهنگی بیمارستان رضوی مشهد