خاشقچی و بهای دفاع از وطن در برابر ترامپ

223

خاشقجي وثمن الدفاع عن الوطن أمام ترامب مجتهد فیدیو @mujtahidvideo