مداحی و تصاویر زیبا به مناسبت شهادت مادرم حضرت زهرا(س)شماره 7

372
چرا به خانم حضرت زهرا(س) میگویند حجت الله علی حجج{حجت خدا بر حجت های خدا} چون خانم حضرت زهرا(س) رهبر 124 هزار انبیاء(س) و 12 امام معصوم(س) و سایر ائمه هدی(س) است.بر ساحت فوق مطهر 14 معصوم شیعه صلوات بفرست
pixel