بیانیه هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری پارت2

146
ادامه قرائت متن بیانیه هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری توسط رئیس هیات داوران استادمحمدمهدی تدین موغاری این جشنواره باهمکاری مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون-اداره سلامت شهرداری تهران-شهرداری منطقه 11واداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرتهران برگزار گردید. برای کسب اطلاعات بیشتر درموردجشنواره سلامت شهری به نشانی http://darolfunun.com/مراجعه نمایید. دارالفنون یکی ازمعتبرترین مراکزآموزش عکاسی وسینمازیرنظروزارت ارشاداست تلفن 1-66573000
دارالفنون 111 دنبال کننده
pixel