مصاحبه دکتر محمود احمدی نژاد با نشریه مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

380
بچه های قلم 2.7 هزار دنبال‌ کننده
مصاحبه دکتر محمود احمدی نژاد با نشریه مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران با رئیس جمهور سابق ایران اولین مصاحبه جامعه دانشگاهی با ریئس جمهور سابق دکتر احمدی نژاد | اردبیهشت 1399
بچه های قلم 2.7 هزار دنبال کننده
pixel