سفر به کیوتو ، دیدنی ترین شهر ژاپن

58

در کیوتو، به گذشته باز می گردید و در پایتخت امپراتوری ژاپن معابد صدساله و گیشاهای جوان را در خیابان ها می بینید. کیوتو که به خوبی محافظت و بازیابی شده است، دارای حدود ۱۶۰۰ معبد بودایی و ۴۰۰ عبادتگاه شینتو است که یکی از یکی بیشتر برای ورود و بازدید وسوسه تان می کنند. Instagram/Facebook/Telegram/Wapp/Aparat:GOBOOKING.IR

Gobooking.ir
Gobooking.ir 30 دنبال کننده