گفتگوی رحیم پور ازغدی دربارۀ انسدادسیاسی و حجاب اجباری

556

گفتگوی توحید عزیزی، الیاس قنبری، علیرضا سمیعی، میکاییل دیانی و محمدرضا وحیدزاده با استاد حسن رحیم پور ازغدی در برنامه بدون توقف دربارۀ انسدادسیاسی ،حجاب اجباری، عدالت قضایی، رضاخان و... قسمت 13

IranFilm
IranFilm 4.4 هزار دنبال کننده