توریست های فرانسوی در ایران و چیپس و چسب و سس

339

اینجا کویر ورزنه می باشد در کویر ورزنه به گروهی از توریست های فرانسوی بر خوردیم که شب را در آنجا کمپ زده بودند و از آنها خواستیم که به ما بپیوندند و یهو با ما هم بازی شدند به وب سایت ما سر بزنید www.ewentour.ir

اون تور
اون تور 21 دنبال کننده