قاضی خطاب به شبنم نعمت زاده: انقدر در زندان نامه نگاری نکنید!

502

ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا

سیمای عدالت 581 دنبال کننده
pixel