فکت روم 4 - مقاومت آنتی بیوتیکی

2,187

اگر به شما بگویم که میلیاردها میلیارد باکتری کوچک موذی محاصره تان کرده اند چه می کنید؟ داروهای فوق العاده ای برای مبارزه با این عفونت های باکتریایی داریم که یا در طبیعت وجود دارند و یا به صورت صناعی ساخته می شوند. اسم این داروها آنتی بیوتیک است. گسترش آنتی بیوتیک ها در قرن بیستم بسیاری از بیماری های تاریخ بشر را به سادگی درمان کرد. ولی امروزه تعداد بیشتر و بیشتری از آنتی بیوتیک های ما کارایی خود را از دست می دهند. ما کجای کار را اشتباه رفته ایم؟ با ما همراه باشید. دسترسی به هزاران مقاله ی علمی با مراجعه

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده