تفاوت نظر اهل سنت با وهابیت در قسم به غیر خدا(بخش 2)

230
منبع: velayat.tv --- نقد عقاید فرقه وهابیت - نقد وهابیت - اهل سنت - سنی- شیعه- تشیع - ولایت- تشیع - تسنن- برای مشاهده نقد های دیگر وهابیت به همین کانال بخش وهابیت و اهل سنت مراجعه کنید -
مبلغ اسلام 847 دنبال کننده
pixel