معرفی دستگاه و تجهیزات

2,902
وبکو
وبکو 33 دنبال‌ کننده

‫برای خارج کردن دستگاه از چمدان، باید دسته آن رابا فشردن شستی در حالت 45 درجه قرار داده و از جعبه خارج کرد. رای تغییر وضعیت دسته دستگاه لازم است دکمه های کناری دستگاه همزمان فشار داده شوند

وبکو
وبکو 33 دنبال کننده