معرفی دستگاه و تجهیزات

3,066
‫برای خارج کردن دستگاه از چمدان، باید دسته آن رابا فشردن شستی در حالت 45 درجه قرار داده و از جعبه خارج کرد. رای تغییر وضعیت دسته دستگاه لازم است دکمه های کناری دستگاه همزمان فشار داده شوند
وبکو 63 دنبال کننده
pixel