ایمپلنت یا کاشت دندان

1,177
ایمپلنت پایه ای است از جنس تیــتــانیوم خالص هستند که درون استــخوان فک گذاشته می شود و به عنوان ریشه دندان جهت نگهداری روکش هایی که جایگزین تاج دندان می شوند استفاده می شوند. چرا کلینیک دکتر شمشیر؟ https://goo.gl/yQGdWJ
pixel