برق رسانی به 3219 روستا تا پایان دولت دوازدهم

61

رادیو پیام - 17 مرداد 98- 07:45| علی چهل امیرانی مجری طرح برق رسانی روستایی توانیر گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این رقم تا پایان دولت دوازدهم به سه هزار و 219 روستا افزایش پیدا خواهد کرد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده