اشکی که محمد بنا ریخت + فیلم

2,466

محمد بنا پس از ناکامی های پی در پی تیم کشتی فرنگی در المپیک 2016 ریو این گونه اشک می ریزد .