فرازی دلنشین از تلاوت استاد رضا صباغی

286
baharedel 34 دنبال‌ کننده
تلاوت دلنشین آیات آخر سوره مبارکه زمر و ابتدای سوره غافر
baharedel 34 دنبال کننده
pixel