فرازی دلنشین از تلاوت استاد رضا صباغی

275
baharedel 28 دنبال‌ کننده
تلاوت دلنشین آیات آخر سوره مبارکه زمر و ابتدای سوره غافر
baharedel 28 دنبال کننده
pixel