دستور ویژه رئیسی برای ورود قضایی به تخلفات خودروسازان

157
سخنگوی قوه قضاییه از دستور ویژه رییسی برای ورود قضایی به تخلفات خودروسازان خبر داد-پرونده هفت بدهکار دانه درشت قضایی شد/ رییس بانک مرکزی: برای بدهکاران بانکی هم برنامه هایی در دست است؛ برای هفت دانه درشت نامه ای نوشته شد که جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است. بدهی هر کدام از این هفت نفر حدود هزار، دو هزار یا سه هزار میلیارد تومان است. به طور جدی به دنبال پرونده این بدهکاران هستیم.
DIGIKOT 40.4 هزار دنبال کننده
pixel