کلاهبرداران در فضای مجازی در کمین اند.

46

بسیاری از مبادلات در پلتفرم های آنلاین آگهی به دلیل عدم شناخت طرفین صورت نمی گیرد. احراز هویت گلوگاهی که بقای کسب و کارهای اقتصاد مشارکتی را به خطر انداخته است.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel