جمع و تفریق اعداد مرکب - صفحه ی 11 - ریاضی پنجم www.riazifim.ir

97
ریاضی فیلم 6.4 هزار دنبال‌ کننده
97 بازدید
اشتراک گذاری
فیلم حل تمرین ریاضی پنجم فصل جمع و تفریق اعداد مرکب صفحه ی 11 آموزش جمع و تفریق اعداد مرکب توسط استاد ابراهیم ابراهیمی - ریاضی فیلم محاسبه طول روز محاسبه زمان طی شده www.riazifilnm.ir
ریاضی فیلم 6.4 هزار دنبال کننده
pixel