گزارش تکان دهنده CNN از رواج برده داری در آمریکا و انگلیس

170
بر اساس گزارش موسسه معروف به شاخص جهانی برده داری، حدود چهل میلیون و سیصد هزار برده در سراسر جهان وجود دارد. از این تعداد، چهارصد و سه هزار برده در آمریکا زندگی می کنند که این رقم بسیار بسیار بیشتر از میزانی است که قبلا تخمین زده می شد.
یا مهدی(عج) 18.4 هزار دنبال کننده
pixel