سکانس برتر سریال ستایش

705

در سریال ستایش فصل 3 شخصی به نام "خانم بزرگ" وقتی متوجه ضرر کردن طرف قرارداد خود یعنی "حشمت فردوس" میشود، خود را در ضرر فردوس شریک میداند اما بانک های ما برخلاف قوانین مشارکت، در ضرر کردن خود را شریک نمیدانند و بهره ربوی وام را همراه با جریمه دیرکرد به بیرحمانه ترین شکل پس میگیرند