آموزش دفاع شخصی سبک هماورد مدرس استاد حسین فرحبخش

8,346
در این سبک که توسط استاد حسین فرحبخش آموزش داده میشود ، شما نیاز به بدن قوی و یا تمرینات سنگین رزمی برای دفاع ضخصی ندارید ، بلکه با استفاده از نقاط ضعف بدن حریف از خود دفاع می کنید . تصویربرداران : سمیه بختیاری ، پوریا بختیاری ، مسلم بیگی با سپاس از جمال محرابی با افتخار تهیه شده در : www.redkelaket.com
REDKELAKET 177 دنبال کننده
pixel