کاخ رامسر | کاخ سلطنتی رامسر | کاخ مرمر | تورگردان

532
باغ و کاخ رامسر از جاذبه های گردشگری شهر رامسر که زمانی در اختیار شاهان و پهلوی و خانواده سلطنتی بود. هم اکنون کاخ مرمر به موزه تبدیل شده است. مقاله زیر را درباره این کاخ از دست ندهید: http://bit.ly/2K0QlaK
pixel