آون صنعتی - دو گانه سوز - مشعلی / الکتریکی

239

آون دوگانه سوز ( گازسوز و الکتریکی مقاومتی ) . شرکت گرمکار . طراح و سازنده کوره و آون های صنعتی . با ما کیفیت را تجربه کنید . تلفن : 44523427 - 44526244 فکس : 55448471 ایمیل : garmkar@yahoo.com سایت : WWW.GARMKAR.COM