ریز متره قالب بندی ستون ها

2,734
نمونه ای از فیلم آموزشی صفر تا صد متره و برآورد ساختمان بتنی برای مشاهده نسخه کامل این ویدیو به لینک http://asanomran.ir/metre مراجعه نمایید.
pixel