مراحل رشد جوجه در تخم مرغ تا بیرون آمدن از آن

7,962
ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel