اختیارات کدامیک بیشتر است؟ رییس جمهور یا رهبر؟

198
seratemostaghimm 4 دنبال کننده
pixel