کمکهای اولیه-تشنج

4,392
آسانا مهارت 93 دنبال‌ کننده
در هنگام تشنج مصدوم مانع حرکت او نشوید،در عوض اشیا خطرناک را از او دور کنید و برای جلوگیری از صدمه بیشتر اطراف سر بیمار بالش و یا حوله تا شده قرار دهید،بعد از اتمام تشنج تنفس بیمار را چک کنید،در صورت وجود تنفس بیمار را در وضعیت ریکاوری قرار دهید،اگر تشنج بیشتر از ۵ دقیقه طول کشید با اورژانس تماس بگیرید.
pixel