آموزش نحوه آزمون گیری در سمیاد - دانشگاه فنی و حرفه ای - احمد قربانی

2,611
در این فیلم کوتاه آموزشی به طور مختصر و مقدماتی با نحوه استفاده از برخی از امکانات آزمون سازی و آزمون گیری سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفه ای (سمیاد) آشنا می شویم.
A_Ghorbani_c 17 دنبال کننده
pixel