قایق سواری همراه با مرد رفتینگ ایران، کیانوش محرابی

320
بریم قایق سواری ( قسمت2 ) بعد از اینکه کلی نهار خوشمزه خوردیم زدیم به جاده تا رسیدیم به ماهیگیران و کمی گزارش گرفتیم و دم دمای غروب رسیدیم به اسکه ماه تی تی که خیلی زیبا بود بقیش را خودتون ببینید
pixel