هدف، اهمیت هدف گذاری در زندگی و چگونگی تدوین هدف

259
دکتر حمید احدی در رابطه با هدف، اهمیت هدف در زندگی و امور و همچنین ملاک ها و معیارهای هدف گذاری خوب توضیحاتی داده اند. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به سایت مرکز مشاوره اکسیر مراجعه نمایید. www.psychoexir.com
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 46.5 هزار دنبال کننده
pixel