«پیکسار»، غول انیمیشن سازی دنیا

418

انیمیشن یکی از ژانرهای پرمخاطب در دنیای سینما است و یکی از ویژگی های آن داشتن مخاطب از هر سن و سال است. در این حوزه شرکت های فیلمسازی بسیاری فعال هستند اما این «پیکسار» بوده که توانسته در صنعت انیمیشن سازی، نمایشی موفق و متفاوت داشته باشد.در این ویدئو به تاریخچه این شرکت و سیر تحول آن نگاهی انداخته ایم.