رونمایی ربات خبرنگار روسیه!

54

این ربات در شبکه تلویزیونی روسیه 24 خبرنگاری کرده است!چگونه او مسئولیت های خبرنگاری را اجرا کرده است! آیا این ربات قادر به جایگزینی خبرنگاران خواهد شد؟ ویدیوی جالب تر را در این لینک دنبال کنید: http://gestyy.com/wMrSQo

اکبر
اکبر 3 دنبال کننده