برداشت من از نمایشگاه کتاب ناسور بود! نوشته خداداد حیدری!

230
کتاب خوب همه جا هست. به خدا. شرط میبندم تو آشغالای تهران رو هم بگردی کلی کتاب خوب پیدا میشه! امسال قبل نمایشگاه چندتا کتاب دیگه هم خونده بودم، ولی کتاب ناسور نوشته خداداد حیدری واقعا یه چیز دیگه ای بود. بی نظیر و عالی! www.mehdikavandi.com
pixel