نوزادی که درون کیسه آب سالم و روی میز یک بیمارستان قرار دارد، حتی مو و بند ناف آ

307
funifun 661 دنبال‌ کننده
نوزادی که درون کیسه آب سالم و روی میز یک بیمارستان قرار دارد، حتی مو و بند ناف آبی این نوزاد به وضوح در تصاویر قابل تشخیصه! این ویدئو و حرکات این نوزاد درون کیسه آب سالم رحم مادرش به قدری سروصدا کرده است که میزان بازدید آن به هفت میلیون مرتبه رسیده است. حتی یکی از اعضای کادر پزشکی روی غشای شفاف کیسه آب دست می کشد و به پاهای کوچک نوزاد که در حال هل دادن آن از داخل است اشاره می کند. خوشبختانه پزشکان توانستند با استفاده از قیچی های ظریف جراحی نوزاد از کیسه آب بیرون آورند. البته بند ناف او همچنان به دورش کشیده
2 ماه پیش
#
funifun 661 دنبال کننده
pixel